„A szelet nem tudod kontrollálni, de a hajtó te irányítod.”

Újabb kitűnő előadóval, újabb nagyszerű témával folytatódott a Pedagógiai esték c. sorozat tegnap este az IH rendezvényközpontban: A mindennapi stresszeinkről tartott előadást dr. Szabó Éva, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő Pszichológiai Intézet intézetvezetője, a Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszék vezetője. A másfélórás teltházas, lebilincselő előadás után Szabó Évával beszélgettünk a “mindfulness” állapotról egy pedagógiai kötetről, a digitális világról és az adventi várakozás időszakáról is beszélgettünk….

Megbújhat-e a magyar néplélekben valami stressz iránti sebezhetőség?

A úgynevezett mindfullness-t mennyi idő alatt lehet elsajátítani?

Miért nem érdemes olyan dolgokkal hadakozni, melyek felett úgysincs hatalmunk?

Mórocz Sándor interjúja Dr. Szabó Évával válaszokat ad nekünk ezekre a kérdésekre. Az interjú teljes egészében elérhető az alábbi lejátszón:

Dr. Szabó Éva Zsuzsanna (Budapest, 1964. szeptember 25. – ) pszichológus, habilitált egyetemi docens, a Szociál- és Fejlődéspszichológai Tanszék vezetője, intézetvezető.

Életpályája

1982-ben érettségizett a Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában, Hatvanban. 1982-1987: felsőfokú tanulmányokat a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatott. 1987-ben diplomázott, okleveles pszichológus és pszichológia szakos középiskolai tanári képesítést szerzett. Posztgraduális képzésként 1993-1996 között az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolájának Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája alprogramban vett részt.

Munkahelyei: 1986 -1991 között a debreceni Fazekas Mihály Általános Iskolában dolgozott iskolapszichológusként. 1991-1992 között a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán volt tanársegéd. 1992-től, s jelenleg is a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében dolgozik, 2008-tól habilitált egyetemi docensként, a Fejlődés- és Társadalomlélektani Szakcsoport vezetőjeként, s intézetvezető helyettesként.

2009. január 1-jével hivatalosan is megalakult a Dél-alföldi Iskolapszichológiai Módszertani Központ (DIPSZI), amelynek vezetőjeként elsődleges célja, hogy összefogja és szakmailag támogassa a régióban dolgozó iskolapszichológusokat. A jövőben további szervező munkával kívánja fejleszteni a hálózatot, valamint a szakmai-módszertani továbbképzési rendszer kidolgozását.

Tudományos fokozatok: PhD fokozat, 1999, ELTE Pszichológiai Doktori Iskola: Laikus és professzionális nevelők nézetei az iskolai nevelésről témakörben. 2008-ban habilitált, ELTE Pszichológiai Doktori Iskola. Tézisek. Tantermi előadás: Sikerminták, sikerideológiák jellemzői és reprezentációja tárgykörben. Tudományos előadás: Quo Vadis School Psychology – The status of Hungarian school psychology, in light of an international survey.

Oktatási területei

  • Szociálpszichológia, iskolapszichológia, tranzakció analízis, autogén tréning.

Kutatási területei

  • Szociális reprezentáció fejlődése, társadalmi problémák megértése, sztereotípiák, sikerfelfogás kutatás.

Tanulmányai

  • Szeretettel és szigorral. Az iskolai nevelés problémái a szülők és a tanárok szemszögéből (2006).. Akadémiai Kiadó, Budapest
  • Mire neveljünk és hogyan? Szülők és tanárok vélekedései az iskolai nevelés céljáról és egyes pedagógiai módszerekről (1999). Magyar Pszichológiai Szemle 3. 443-467.
  • A “kedves” az “okos” és a “gonosz”.: avagy a kedvelt és nem kedvelt tanár képének jellemzői (1999). Alkalmazott Pszichológia, 1. 31-41.
  • Tanárok sikerképe a rendszerváltás után. Váriné Szilágyi Ibolyával. (2007). Alkalmazott Pszichológia, IX. 3-4. 123-146.
  • Sikeres embert faragni : pedagógusok véleménye a sikerességről és az iskola szerepéről (2007). Pedagógusképzés, 1. 27-37.
  • A szegénység és más társadalmi problémák, ahogy a serdülők látják (2009). In Szabó É. és Kőrössy J. (szerk.) Ezerarcú reprezentáció. Jatepress, Szeged
  • Ezerarcú reprezentáció. A Szegedi Társadalomlélektani Műhely tanulmánykötete; szerk. Szabó Éva, Kőrössy Judit; JATEPress, Szeged, 2009 (Társadalomlélektani tanulmányok)
  • A pszichológia mint társadalomtudomány. A 70 éves Hunyady György tiszteletére; szerk. Fülöp Márta, Szabó Éva; ELTE Eötvös, Bp., 2012

A ‘Mindennapi stresszeink és amit tehetünk ellene ‘ c. előadás tartalmából: 

“Lassan közhelynek számít, hogy testi betegségeink, alvási problémáink, kisebb nagyobb nyavalyáink okozója a stressz. A különböző médiumok számos olyan módszert ajánlanak, amivel csökkenteni lehet ezt a káros hatást, sőt olyan is van, aki bátorkodik a stressz megszüntetését ígérni.

Az előadásban körüljárjuk a stressz problémáját, megnézzük, mi is az, ami stresszt okoz. Lehet-e stresszmentes életet élni? Hogyan tesz boldogtalanná a boldogság állandó akarása, és miként idézzük elő magunknak a stresszt pusztán a gondolatainkkal.

Majd pedig egy olyan módszert szeretnék bemutatni, amely kezd divatossá válni, s mint ilyen sokszor leegyszerűsítve vagy kissé félreértelmezve megy át a köztudatba. Ez a tudatos jelenlét (mindfulness), melynek alapjairól, használatának technikájáról, valamint a hatékonyságát bizonyító kutatásokból szeretnék ízelítőt adni.”