Ahogy arról már korábban is hallhattak és olvashattak a Panda Rádió és a Civil Hang Stúdió műsorán, 2018-ban teljesen megváltozik pár alap, vagy mondjuk úgy, sarkalatos törvény. Az egyik, és talán legfontosabb ilyen, a polgári eljárásjog megváltozása. Az új Polgári Perrendtartásról szóló törvény 2018. január 1-jétől lesz hatályos. Hogy az átlag, nem jogértő polgár számára mi is a legfontosabb az új szabályok közül? Össze lehet-e ezt egy pár percben foglalni? Erre tettünk kísérletet Dr. Hámori Attilával, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettesével.

Mik a legfontosabb változások?

A jogalkotó célja az volt, hogy növelje a polgári eljárások hatékonyságát. Elmondhatjuk, hogy a polgári perek jelen pillanatban is legalább 80%-ban egy éven belül befejeződnek, de az a maradék 20% az, ami a legjobban izgatja az állampolgárokat. Nos a jogalkotó célja az volt, hogy elősegítse a perek gyorsabb és hatékonyabb befejezését, illetőleg az, hogy beleemelje a törvénybe a 21. század technikai vívmányait és az abból fakadó lehetőségeket egyaránt.
Ennek érdekében nagyon markánsan abba az irányba fordult a szabályzás, hogy koncentráltan folyjon le a per, tehát lehetőség szerint maga az érdemi tárgyalás adott esetben már egy tárgyaláson megtörténhessen. Ehhez azonban az szükséges, hogy kellően felkészültek legyenek a perek és a bíróság is. Vagyis ketté osztotta a jogalkotó a pert. Egy úgynevezett perfelvételi szakra és egy érdemi tárgyalási szakra. A perfelvételi szak arra fog szolgálni, hogy minden bizonyítékot a felek szolgáltassanak. Ezt szó szerint kell érteni, mert előírja a törvény a felek eljárástámogatási és igazságmondási kötelezettségét is. Vagyis most már nem úgy taktikázni, hogy egy egész emberöltőt végig pereskednek a felek, hanem minden bizonyítékot, hivatkozást és tényállítást lehetőleg azonnal a bíróság elé kell tárni. Ebben az esetben lehet elérni a célt, hogy valóban amikor érdemi tárgyalásra kerül a sor, a bizonyításra, lefolytatásra és a tanúk meghallgatására az minél gördülékenyebben és minél gyorsabban megtörténjen.

A teljes beszélgetés meghallgatásához kattintson az alábbi linkre: