Azok számára, akiknek az alapképesítésének az ideje már lejár, jogszabály írja elő a továbbképzést. A szabályozás alapja az volt, hogy a legtöbb gépkocsivezető, így a taxisok is, egy idő után a közlekedési tudásukat, a napi gyakorlattal vegyítve rutinból kezdenek vezetni, ami egy veszedelmes dolog közlekedésbiztonság szempontjából. Meglehetősen gyakran előfordul, hogy hibás gyakorlat rögzül, például olyan helyen is visszafordulnak, megfordulnak utas felvétel céljából, ahol egyébként tilalom van rá. A közlekedésbiztonság függ a továbbképzéstől is, ami nem túl nagy terjedelmű – 5 évente 8 óra. Ezalatt nem lehet megtanulni a teljes szakmai anyagot, csak feleleveníteni. A vizsga arról szól, hogy mennyire rögzült az, amire a vizsgát megelőző pár órában felkészítették a sofőröket. Vannak kifejezetten jó eredmények, és kevésbé jók is. Ez nagymértékben függ attól, hogy a gépkocsivezetőnek milyen a felkészültsége, és hogy hogyan áll ehhez. Amennyiben valakinek nagy az önbizalma, és a felkészülési idő alatt nem foglalkozik magával a szakmai anyaggal, akkor kevésbé fog jól sikerülni a vizsgája. Ellentétben azzal, akinek van önbizalma, és foglalkozik is az anyaggal, mert belátja, hogy a napi életében a rutinnak nagy szerepe van és a tudatosságnak nem mindig. Ennek következtében elég vegyes a visszhangja annak, hogy hogyan sikerülnek.

Előfordul az, hogy valakinek nem sikerül a vizsga. Miután ennek a tevékenységnek a végzése egy adott időponttól kezdődően – 2017. december 31. – már csak ezzel a szakmai felújító vizsgával végezhető, pótvizsga lehetőség van. Minél előbb látnak hozzá, annál előbb lehetnek biztosak az eredményben.

A közlekedési szabályok mellett fontos, hogy ezeken a továbbképzéseken megjelenjenek a személyszállítói szolgáltatásra vonatkozó hatósági előírások, valamint az utassal történő kommunikáció módja. Nem egyformák a sofőrök, így nem ismerik egyformán azokat a hatósági előírásokat, amelyek egyébként a tevékenységükhöz hozzátartoznak. Meglehetősen korlátozott időtartamban ezekkel is foglalkozik a felkészítés, és vannak ehhez tartozó tesztkérdések is.

Minimálisan foglalkoznak vezetéstechnikai és hibaelhárítási követelményekkel is.