extra wordpress theme

Címke: Dr. Balogh Elemér

Jog az egyetemen – túl a tankönyveken

Néhány hónappal ezelőtt meghívtak engem, hogy tekintsek meg egy kis vitaestet, ami a jogi oktatás jövőjéről szól. A meghívást elfogadtam, az előadáson pedig a vita a hagyományos, elméleti alapú oktatás és a gyakorlatorientáltság között zajlott. A jogi oktatás jövőjéről egyébként a Civil Hang Stúdió már korábban készített egy interjút Balogh Elemér professzorral, a Szegedi Tudományegyetem Állam-, és jogtudományi Karának dékánjával. A fent említett eszmecsere alkalmával Dr. Jakab András érvelt a jogi oktatás új alapokra helyezésének szükségességével, tudniillik sokkal inkább a gyakorlat számára kell a jogászokat képezni a XXI. században, és nem annyira a jogelméleti tudást kell átadni nekik (arra most...

Tovább >>

(Újra?) felújított épületben tanulhatnak majd

A Magyar Közlöny május 2-i számában megjelent 1248/2017. Korm. határozatban döntöttek a Szegedi Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról. Magyarország kormánya, tudhatjuk meg a határozatból, elfogadta az kar épületének fejlesztésével kapcsolatos ütemtervet, programot, és 650.138.000 Ft keretösszeget biztosít a Nemzetgazdasági Minisztérium keretén belül a munkálatok szakaszosan ütemezett elvégzésére. A legutóbbi felújítás során az akkori kivitelező számos hibát elkövetett, ahogy erre a Délmagyarország cikke is rámutatott tavaly. Valószínűsíthető, hogy a munkálatok többek között ezen hibák kijavítása okán is szükségesek. Igaz, a cikkben az is szerepel, hogy az akkori munkálatoknak az értéke 2014-es értéken számolva 50 millió...

Tovább >>

Jogtudósokat vagy gyakorlati jogászokat képezzenek?

Erre kereste a választ egy rövid interjúban Boros Tamás Prof. Dr. Balogh Elemérrel, a Szegedi Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Karának dékánjával. Január 12-én nyílt nap volt a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. Mi mégsem a nyílt napra voltunk kíváncsiak, hanem a jogászképzés hagyományairól, előtte álló új feladatokról, esetleg reformokról. Ezért kereste fel Boros Tamás Professzor Dr. Balogh Elemér egykori alkotmánybírót, aki nyár óta a kar dékánja. Az utóbbi években, de nyugodtan mondhatom, egy-másfél évtizedben állandóan felmerülő kérdés, hogy vajon az egyetemi szintű jogászképzés milyen szakembereket bocsát a piac vagy az állami szféra rendelkezésére. Milyen visszajelzéseket kap az egyetem...

Tovább >>

Partnereink

Támogatóink

Napi Filmek

Loading...

Álláshirdetés