Jog az egyetemen – túl a tankönyveken

Néhány hónappal ezelőtt meghívtak engem, hogy tekintsek meg egy kis vitaestet, ami a jogi oktatás jövőjéről szól. A meghívást elfogadtam, az előadáson pedig a vita a hagyományos, elméleti alapú oktatás és a gyakorlatorientáltság között zajlott. A jogi oktatás jövőjéről egyébként a Civil Hang Stúdió már korábban készített egy interjút Balogh Elemér professzorral, a Szegedi Tudományegyetem Állam-, és jogtudományi Karának dékánjával. A fent említett eszmecsere alkalmával Dr. Jakab András érvelt a jogi oktatás új alapokra helyezésének szükségességével, tudniillik sokkal inkább a gyakorlat számára kell a jogászokat képezni a XXI. században, és nem annyira a jogelméleti tudást kell átadni nekik (arra most...

Tovább >>