SZEGED – Az immár hagyománynak számító Eötvözet Konferencia idén hetedik alkalommal kerül megrendezésre, április 6-7-én a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetében.

A korábbi évekhez hasonlóan több tudományterületről ékeznek az alap- és mesterképzésben, valamint a PhD képzésben résztvevő hallgatók. A konferencia elsősorban a budapesti Eötvös József Collegium és a szegedi Eötvös Loránd Kollégium tagjai számára nyújt előadási és publikációs lehetőséget, mindazonáltal „külsős” előadások is lesznek.

Céljunk idén sem kevesebb, mint a két testvérkollégium viszonyának szorosabbra fűzése és a tanulmányaikban kiemelkedő budapesti és szegedi szakkollégisták tudományos munkájának bemutatása és publikálása. Az előadók tehát elsősorban a két kollégium diákjai közül kerülnek ki, de meghívást kapnak magyarországi szakkollégiumok, valamint egyetemeink oktatói is. A szervezők bíznak abban, hogy a konferencián új ismeretségek, baráti kapcsolatok születnek, amelyek a későbbiekben szoros és hatékony együttműködés alapját képezik.

A konferencia programja itt érhető el.

Facebook esemény: www.facebook.com/events/972882379535113

 

A két kollégium

Az SZTE Eötvös Loránd Kollégium

Az Eötvös Loránd Kollégium karközi szakkollégium, az egyetem legkiválóbb hallgatóiból álló közösség, szellemi műhely, amelynek célja társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes, fejlett kritikai érzékkel bíró, a nagybetűs életre alkalmas értelmiség kinevelése.

A kollégiumban számos szakmai műhely és öntevékeny kör működik, ezen kívül pedig nagyban támogatják a különböző nyelvtanfolyamok indulását is. Aktív közösségi életük részét képezik különböző ünnepségeik, összejöveteleik (pl. éves közgyűlés, halloween, Mikulás, farsang), a kollégiumi kirándulások, rendszeresen frissülő bloguk és nem utolsó sorban az elmúlt félévben többször is megrendezett csapatépítő tréningjeik. Rendszeresen megrendezésre kerül Belső, ill. Külső Eötvös-esték elnevezésű előadássorozatuk, melyen belül tagjaik, ill. többek között tanárok, kutatók előadásait hallgathatják meg.

Szakmai műhelyek:
Biológia Műhely
Egészségügyi Műhely
Informatika Műhely
Kulturális és Társadalmi Műhely
Kémia Műhely
Környezetvédelmi Műhely
Matematika Műhely
Nyelvészeti Műhely
Quadrivium Műhely
Történeti Kriminológia Műhely

ELTE Eötvös József Collegium

Alapításától kezdve az Eötvös Collegium hivatása az, hogy a magyar nemzet legtehetségesebb egyetemi polgárait támogassa, tudományos előmenetelüket segítse. Jóllehet, a Collegium ma sok tekintetben eltér a háború előtti nagyhírű elődjétől, a célja változatlan: olyan kiválóan fölkészült szakemberek képzése, akik tudományterületükön az átlagot meghaladó tudással rendelkeznek, önálló kutatómunkára képesek, és akiknek a tudomány művelése nem csupán szakma, hanem tanári hivatás is.

A Collegium az Universitas szellemét követve saját felvételi eljárás keretében négy egyetemi karról vesz fel tagokat. A collegisták kétharmad részben a Bölcsészettudományi Kar, egyharmad részben pedig a Természettudományi Kar, az Informatikai Kar, illetve a Társadalomtudományi Kar hallgatói közül kerülnek ki. Ez a sokszínűség, a különféle tudományterületek mindennapos érintkezése a Collegium kimagasló eredményeinek a záloga.

Szakmai műhelyek:
Angol–Amerikai Műhely
Biológia–Kémia Műhely
Bollók János Klasszika-Filológia Műhely
Filozófia Műhely
Francia Műhely
Germanisztika Műhely
Informatikai Műhely
Magyar Műhely
Matematika–Fizika Műhely
Mendöl Tibor Földrajz–Földtudomány– Környezettudomány Műhely
Olasz Műhely
Orientalisztika Műhely
Skandinavisztika Műhely
Spanyol Műhely
Szlavisztika Műhely
Társadalomtudományi Műhely
Történész Műhely