20 éve nyitotta meg kapuit a Szegedi Nemzetiségek Háza. 1998 óta várják színvonalas bemutatkozó és szórakoztató programokkal az érdeklődőket az Osztrovszky utca 6. szám alatt. A nemzetiségek színesebbé teszik az anyaország kultúráját is, ez pedig tény. A kezdetek jogi és társadalmi hátteréről mesélt rádiónknak Dr. Tóth István, a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának első elnöke.

Egy rész mi volt az ami 1998-ra életre hívta ennek a háznak, a Nemzetiségek Házának a szükségességét és mi volt az, ami miatt a rendszerváltás után  9 évvel készült ez el?

1989-ben érvénybe lépett az egyesülési törvény. Ennek hatására a Szegeden élő nemzetiségek is egyesületeket alapítottak. Voltak, akiknek klub formában már létezett társulásuk. Ezek egyesületekké alakultak és ettől számítva 4 éven belül Magyarországon megalkották az egyesülési törvényt.
Első ízben 1995-ben lehetett választani. Akkor megalakult három önkormányzat. 1996-ban újból lehetett választani ősszel a kisebbségeknek így hozzá alakult még 5 és gyakorlatilag kilenc önkormányzat kezdett el itt dolgozni.
Tehát egyszerűen törvényi lehetőségek vannak. Ezzel a lehetőséggel az aktív és kulturális életüket élni akaró nemzetiségi csoportosulások komolyan vették, készültek erre. Mai napi úgy látszik, hogy belenyugodtak abba, ami kezdettől fogva az első számú  szándékunk volt, hogy egy fedél alatt.
Ne állítsunk olyan igényeket a többségi nemzet elé, amely irritálhatná őket. Úgy gondoltuk, hogy önmagában mindegyik kevés ahhoz, hogy egy önálló épületben létezzen, de kellően aktív ahhoz, hogy ezt a teret be tudja tölteni.
Úgy képzeltük el, mint egy családnál. Az épület egy termét használjuk közös irodának, míg a többit ez a család az életében előforduló rendezvényekre és alkalmakra felhasználja. Nyelvtanfolyamokra, tánctermeknek, kiállításoknak és ez így be vált, hiszen már 20 éve működik.

Hány nemzetiségi önkormányzat indult el akkor és melyek voltak ezek?

Az első, ahogy említettem a szerb és a szlovák volt. Rá egy évre megalakult a görög, a német és a román önkormányzat, majd a négy éves ciklus után alakultak a további bolgár, ukrán, lengyel önkormányzatok.

A teljes beszélgetés meghallgatásához kattintson az alábbi linkre:

Szegedi Nemzetiségek Házának bemutatkozása

A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása 1996-ban alakult. Alapítói: a szegedi német, szlovák, görög és román önkormányzatok voltak.

Az akkori önkormányzati elnökök (Farkasné Wéber Zsuzsa – német, Ungi Ferencné Papadopulu Fotini – görög, Dr. Tóth István – szlovák, Dr. Petrusán György – román) hathatós együttműködése nyomán nyithatta meg kapuit 1998. januárjában a szegedi Nemzetiségek Háza, amely azóta is a társult önkormányzatok, illetve a nemzetiségi egyesületek székhelyeként működik.

A Társulás korábbi elnökei:

Dr. Tóth István a Szegedi Szlovák Önkormányzat egykori elnöke – történész muzeológus, a Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztályának vezetője,
Dr. Karol Biernacki a Szegedi Lengyel Önkormányzat elnöke – főlevéltáros, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója, tiszteletbeli lengyel konzul Szegeden,
Kövér László a Nemzetiségi Szövetség volt elnöke – a Kövér Béla Bábszínház igazgatója.
Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália, a Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – a Szegedi Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszékének adjunktusa.
A társulás jelenlegi elnöke Dr. Kosztopulosz Andreász, a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – egyetemi docens, SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport

A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának elsődleges feladata, hogy segítse a város nemzetiségi önkormányzatainak munkáját, közös projekteket koordináljon, nemzetiségi érdekeket képviseljen, illetve, hogy a nemzetiségi szervezetekkel együttműködve kulturális rendezvényeket szervezzen. Fenti célok érdekében működteti Szeged Megyei Jogú Város tulajdonát képező Nemzetiségek Házát.

A Nemzetiségek Háza kettős célt szolgál: egyfelől több nemzetiségi szervezet székhelyeként biztosítja a nemzetiségi önkormányzati működés feltételeit, másfelől mint közösségi ház teret ad a nemzetiségi közösségek oktatási és kulturális kezdeményezéseinek. Ennek megfelelően a Házban lehetőség nyílik több nemzetiségi nyelv tanulására, balkáni táncok elsajátítására, népszerűsítő előadásokon, irodalmi és gasztronómiai esteken való részvételre, valamint kiállítások megtekintésére.

A fentieken kívül az intézmény igyekszik támogatni egyéb civil kezdeményezéseket is: helyet biztosít helyi festők kiállításainak, író-olvasótalálkozóknak, klubfoglalkozásoknak és más kulturális rendezvényeknek.

A Nemzetiségek Háza jelenleg hét önkormányzatnak biztosít székhelyet: Szegedi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, Szegedi Lengyel Önkormányzat, Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat, Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Szegedi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Szegedi Szlovák Önkormányzat és Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat.

A bemutatkozás forrása

www.minority-szeged.hu/index.php/nemzetisegek-haza/bemutatkozas-tarsulas

 

 

További információ és a képek forrása

www.minority-szeged.hu