Az Oktatási Hivatal kiemelt projektje, A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása (EFOP-3.1.5-16-2016-00001) hozzájárul az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, és segíti a leghátrányosabb helyzetű tanulókat a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen tudás és végzettség megszerzésében is. A program az Európai Unió 12,9 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásából valósul meg- olvasható a Hivatal sajtóközleményében.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatta tovább szerkesztőségünket arról, hogy a projektben az alábbi Csongrád megyei települések vesznek részt:

  • a Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola Szikszai utcai  és Nagycsillag utcai telephelye
  • a szentesi Deák Ferenc Általános Iskola
  • a Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
  • a Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája
  • valamint a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola.

A programról rádiónknak Brassói Sándor, a hivatal köznevelési elnökhelyettese nyilatkozott.

Alap és középfokú iskolák köréből az országban a legmagasabb lemorzsolódási mutatóval rendelkező iskolák számára egy ilyen támogató segítséget biztosítson 2020-ig. Az iskolából történő lemorzsolódásnak valamilyen mértékével számolni kell. Ez a lemorzsolódási mérték mindig változó. Országonként, térségenként, régiónként és iskolánként eltérő. Ez a program abból a célból is született meg, hogy az ország legnagyobb lemorzsolódási veszélyének kitett iskolák közül 300-at be tudjunk azonosítani és a beazonosításon túl, mert leginkább ez a cél, olyan folyamatos szakmai támogatással tudjuk ellátni, aminek eredményeként az érintett iskolákban ez a lemorzsolódási mutató csökken. Nagyon fontos, hogy ezek az iskolákat milyen alapon választottuk ki. Ezek az iskolák olyan intézmények, ahol az országos kompetenciamérésen elért iskolai teljesítmény alapján látható, hogy jelentős pedagógiai támogatásra lenne szükség. Olyan iskolák, ahol a HH-s és a 3 H-s vagyis a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya messze országos átlag feletti, illetve azok, ahol egyéb lemorzsolódáshoz vezető tényezők, vagyis az évismétlők száma, a magántanulók száma, az osztályozó vizsgát tevő tanulók számaránya magas. Igyekeztünk ennek a projektnek az erőforrásait a legproblémásabb intézmények köré koncentrálni.

A teljes beszélgetés meghallgatásához kattintson az alábbi linkre: