Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök Szent István személyét és az augusztus 20-i dátumot egyházi szempontból világítja meg a jelen és a múlt figyelembevételével Boros Tamás mikrofonja előtt.

Kifejezetten katolikus ünnep, egyházi ünnep ez az augusztus 20-ai, mint Szent István ünnepe, de szinte kezdettől fogva, azoknak is az ünnepe volt, akik nem katolikusok, nem is keresztények, sőt nem is hívő emberek. Tehát épp az a sajátossága az ünnepnek, hogy itt is megemlékezünk valamiről, aminek a fényében lehet különböző módon értelmezni a jelentést, meghatározni a jövő számára a feladatot. Ebben sajnos különbözünk egymástól a nemzeten belül is, de az az óriási többlete és ajándéka ennek az ünnepnek, hogy nem egy egyszerű eseményt ünneplünk, amit lehet különböző módon értelmezni, hanem egy konkrét személyt és annak intézkedéseit, amelyek adottságot jelentenek, a gyökereinket jelenti mindannyiunknak, akik nemzethez tartozónak valljuk magunkat. Ez nem csak a hívő emberé, nem csak a katolikusoké, hanem ideológiától, hovatartozástól és mindentől függetlenül mindenkié, aki magyar. Az identitásához hozzátartozik. Persze ezt is meg lehet tagadni, de akkor szellemi és lelki öngyilkosságról beszélünk. Ebből mi is tudunk feladatokat meghatározni, de sajnos ebben már különbözőek vagyunk. Mi hívő emberek az Ő értékrendjét, amely a keresztény értékrend, akarjuk megvallani, hitelesen tanúságot tenni róluk és ezek segítségével építeni saját jövőnket és a nemzet jövőjét egyaránt. Politikai szempontból nagyon nagy különbség volt akkor is és ma is a nyugati és a keleti kereszténység között, de azért ha a politikától eltekintünk, a keresztény hit szempontjából azonosságról beszélünk és azért a magyarság a kereszténységhez vezető úton nagyon sok segítséget kapott a kereszténnyé váláshoz a keleti kereszténységtől is. Az más kérdés, hogy politikai és egyéb szempontok miatt István a nyugati kereszténységet választotta, de ez ma sem választ el bennünket a keleti kereszténységtől. Közismert, hogy nem olyan régen a Konstantinápolyi pátriárka felvette Szent Istvánt a keleti kereszténység szentek listájára, magyarul kanonizálta a saját egyházában is. Tehát ma már ez is összeköt bennünket.

Fotó forrás

A teljes beszélgetés meghallgatásához kattintson az alábbi linkre: