A Magyar Közlöny május 2-i számában megjelent 1248/2017. Korm. határozatban döntöttek a Szegedi Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról.

Magyarország kormánya, tudhatjuk meg a határozatból, elfogadta az kar épületének fejlesztésével kapcsolatos ütemtervet, programot, és 650.138.000 Ft keretösszeget biztosít a Nemzetgazdasági Minisztérium keretén belül a munkálatok szakaszosan ütemezett elvégzésére.

A legutóbbi felújítás során az akkori kivitelező számos hibát elkövetett, ahogy erre a Délmagyarország cikke is rámutatott tavaly. Valószínűsíthető, hogy a munkálatok többek között ezen hibák kijavítása okán is szükségesek. Igaz, a cikkben az is szerepel, hogy az akkori munkálatoknak az értéke 2014-es értéken számolva 50 millió forint volt, így vélelmezhető, hogy ezen felújítási munkálatok nem csupán a korábbi hibák palástolására szolgálnak, hanem annál mélyebbek, összetettebbek és szélesebb körűek lesznek.

Dr. Balogh Elemér professzor, a jogi kar dékánja személyes elfoglaltsága miatt pár nap múlva ígért rádiónknak tájékoztatást.