Elsőként az ELI-ben tesztelik Kelet-Közép-Európában azt az USA-ban kifejlesztett módszert, mely abban segíti a kutatókat, hogy napi szintű döntéseik során egyre erőteljesebben vegyenek figyelembe elsősorban társadalmi és környezeti szempontokat is. Az eddigi tapasztalatok szerint a módszert elsajátított kutatók komplexebben látták saját munkájukat, új megoldásokat alkalmaztak és felelősségteljesebb döntéseket hoztak.

A három ELI pillér, a magyar, a cseh és a román, abban kíván élen járni, hogy elsők között tesztelje a felelősségteljes kutatás és innováció gyakorlati alkalmazhatóságát Kelet-Közép-Európában. A többéves dokumentált eredményekkel bíró, ún. Társadalmi-Technikai Integrációs Kutatás (STIR) módszere segíthet ebben, hiszen alaplogikája szerint a társadalomtudományi szempontokat integrálja a természettudományi kutatásokba és döntésekbe. Ennek segítségével a bevont kutatók látóköre környezeti, társadalmi, gazdasági, pszichológiai, filozófiai, etikai és egyéb társadalomtudományi szempontokkal szélesedik. Ez a komplex gondolkodás növeli a felelősségteljes K+F+I döntések meghozatalának valószínűségét.

Ahogy Lukovics Miklós projektmenedzser elmondta, a módszertant eddig kizárólag fejlett országok innovációs környezetében alkalmazták, így nem rendelkeznek információval a módszer kevésbé fejlett országok innovációs környezetében történő alkalmazhatóságáról, esetleges korlátairól. Annak érdekében, hogy ez a koncepció a kelet‒közép- európai régióban is elterjedjen, gyakorlati alkalmazására az akadémiai és az üzleti szférában is sor kerüljön, 8 ország, 15 partnere fogott össze a Duna Transznacionális Program keretén belül.

A „D-STIR, azaz a “Danube Framework for Responsible Research and Innovation using Socio-Technical Integration” elnevezésű projekt 2017. január és 2019. június között kerül megvalósításra, és a projekt középpontjában a Duna menti transznacionális RRI stratégia kialakítása, valamint ennek pilot programok keretében történő gyakorlati alkalmazása áll. A STIR módszert a volt szocialista országok kutatóintézetei közül kizárólag a magyar, román és cseh ELI-ben fogják tesztelni, melynek eredményeképpen ezen kutatóintézetek elsők között léphetnek a felelősségteljes innováció útjára.

Magyarországot az Első Magyar Felelősségteljes Innováció Egyesület (EMFIE), az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a Csongrád Megyei Önkormányzat képviseli. A megvalósításhoz szükséges 1,92 millió euro forrást, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz biztosítja. A projekt a Danube Transnational Programme-ból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

Interjúnkban Lukovics Miklós beszél a projektről.