A jelenleg is hatályos polgári eljárásjogi kódexet, a Polgári perrendtartásról szóló törvényt (Pp.) 1952-ben alkották meg. Ez persze nem annyira rémisztő, mint ahogy elsőre hangzik, nem a szocialista jogfelfogást tükrözi, pláne nem az 1952-ben uralkodó sztálinista, névleg demokrata állapotokat. ellenben azt érdemes hozzátenni, hogy az 1952-es törvény nagyon is modernnek és jónak számított.

Eljárt felette az idő? Vagy egyszerűen csak minden nagyobb törvényt új alapokra kell helyezni? Erre is válaszol interjúalanyom.

Mindig kedves dolog betérni, és interjút készíteni egy olyan emberrel, aki bármelyik alma materünkben dolgozik és oktat most is. Prof. dr. szabó Imre ilyen ember. Amikor jogot tanultam, ő volt az SZTE Állam-, és jogtudományi Karának dékánja, jelenleg a Polgári jogi és polgári Eljárásjogi tanszék vezetője.

Érdemes végighallgatni a beszéletést, ami úgy 10 perc hosszú, hogy akár lehetett volna kétszer, háromszor is ennyi. de egyrészt nem fér bele egy napi informatív hírműsorba 20 perc beszélgetés, másrészt pedig a hallgató csak azt szereti meghallgatni, ami őt közvetlenül érinti. És a hallgatónak ebben az esetben teljesen igaza van. Ez a 10 perc éppen ezért nem tartalmaz, mert nem tartalmazhat üresjáratot. Csak azt, ami a legfontosabb … na nem feltétlen a  jogásznak vagy a jogtudósnak. Annak kifejtésének a helye a nagy konferenciákra tartozik, nem a rádióműsorokra. Itt az hangzik el, ami Önt, mint hallgatót érinti (nem mellesleg, mikor a professzor megtudta az interjú előtt, hogy ez egy vajdasági székhelyű rádióban fog lemenni, elmondta, hogy szerb kollégái és barátai ott is készítik az új Polgári eljárásjogi kódexet, és gyakran jár ezért ő maga is át déli szomszédainkhoz). És ennek tükrében állítom, hogy ezt a 10 percet érdemes végighallgatni. Persze még mindig nem lehet teljes körű ez az interjú. Amikor már hosszú ideje beszélgettünk, és még mindig azt éreztem, hogy messze a vége, sóhajtottam egyet, oldalra pillantottam, és sajnálkozva megjegyeztem a professzornak, hogy még sok kérdésem lenne. Ő erre csak annyit jegyzett meg: Tamás, több mint 600 szakaszos lesz az új Pp. Valóban sok érdekességet fog rejteni. Ebből az is nyilvánvalóvá vált számomra, hogy nem ez volt az utolsó interjú a témában.

Várhatóan 2018. január 1-jétől életbe lép az új polgári eljárásjogi törvény, amely a bíróság előtti polgári peres rendes és különös eljárásokat rendezi egy törvénybe. A kodifikációs szerkesztőbizottság elnökét, Szabó Imrét, a Szegedi Tudományegyetem polgári jogi tanszékének professzorát kérdeztem a legfontosabb változásokról.