A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán alapszakon tanulók közül 130-an részesültek ösztöndíjban 2016 őszétől. A kar és vállalati, alapítványi partnerei hozzájárulásának köszönhetően továbbra is részben vagy teljes mértékben mentesülnek az önköltség befizetése alól a legtehetségesebb diákok. Dr. Vilmányi Márton, a kar dékánja és a 7. alkalommal díjazott Kocsis Bence nyilatkozott a díjról munkatársunknak, Boros Tamásnak.

A programhoz eddig több mint húsz vállalat és vállalkozás csatlakozott. A program során a hallgatók nem csupán anyagi segítségre tehetnek szert, de folyamatos mentorálasban is részt vehetnek. Az ösztöndíjasok pedig diplomájuk kézhezvétele után állásajánlatokat is kaptak támogatóiktól.

2012-ben alapították meg az vállalati és kari ösztöndíjakat, azóta évente kétszer adnak át ösztöndíjakat, 50%-os, vagy 100%-os támogatás biztosítása mellett. A kar ezzel kívánja támogatni ezzel a fizetős alapképzésben résztvevőket, ez egyrészt óriási segítség nekik tanulmányaikban, de minden szereplő nyer ezzel. A hallgató, a fent leírtak alapján tanulmányi díjának 50 vagy 100%-át, a kar a fennmaradásának zálogát, a vállalati magánszektor pedig a leendő munkaerejét és utánpótlást. Hiszen ha megszűnne a GTK, akkor Szegedről elmennének ezek az emberek, a hallgatók semmilyen kapcsolatba nem kerülnének a várossal, és mint munkaerő, Budapest mellett még feltételesen sem jönne szóba. Az akutt hallgatói-, és munkaerőhiány megelőzésére adott válasz ez az egyetem és partnereik részéről.

Az alapszakok évfolyamai között nagyságrendileg egyenlő arányban osztották el az oklevelet, az első éveseknek természetesen még nem tanulmányi átlaguk, hanem felvételi pontszámaik alapján. Emellett három külföldi hallgató is oklevelet kapott, ők a GTK angol nyelvű képzésére járnak.

fontos a humán kapcsolati rendszer az ösztöndíj program keretén belül. Hiszen számos olyan vállalati ember is tagja a programnak, aki korábban a kar hallgatója, vagy meghívott előadója volt. Ezen felül a szolidaritás új és ritka válfajaként megjelentek azok az egykori, még államilag finanszírozott képzésben szereztek diplomát. Közülük is többen nyújtanak segítséget a mostani hallgatóknak.

A kar 102 hallgatójának adták át személyesen az alapítványi, vállalati és kari ösztöndíjakat, összesen pedig 131 diáknak finanszírozzák részben, vagy egészben a tandíját. A dékánnal és egy hallgatóval hallhatnak interjút, aki már a hetedik szemeszterében kapta meg a támogatást, azaz tanulmányai kezdete óta kiemelkedően teljesít az intézményben.