Olcsó bérlakások pályáztatása

Szeged város önkormányzata nagyszabású bérlakás felújítási és pályáztatási programot hajt végre az IKV Zrt. bevonásával, amelynek keretében inden üres, felújításra szoruló önkormányzati lakást helyre fogunk állítani, és a szociálisan rászorulóknak rendelkezésére fogjuk bocsátani.

Az önkormányzati lakások nagy része évek óta üres, és igen megromlott állapotú. Az IKV-t arra kértük, hogy az üzletrészek bérbeadásából származó bevételét fordítsa ezeknek a lakásoknak a felújítására és így a rászoruló lakosság rendelkezésére tudjuk bocsátani.

Sok szegedi lakos van, akinek lakásproblémája megoldására egyetlen egy lehetősége van, ha olcsó bérleti díjú szociális bérlakást kap az önkormányzattól.

Számos olyan bérlakás van, amelynek felújítása nem gazdaságos. Ezek nem összkomfortos, hanem kisebb alapterületű bérlakások. Itt azt a döntést hoztuk, és arra kértük az IKV-t, hogy pályáztatás útján ne bérbe adja, hanem értékesítse ezeket a lakásokat. Igen nagy az igény a kisebb alapterületű bérlakások iránt, hiszen minden évben számos egyetemista költözik Szegedre, akiknek a szülők lakást keresnek. De minden olyan lakást, amit reálisan és megfizethető módon fel lehet újítani, azt fel fogjuk újítani a következőkben is, és pályáztatni fogunk.

Önkormányzati rendeletünk tartalmazza azt, hogy milyen jogosultsági feltételek vannak szociális bérlakásokra, ami előírja, hogy minimális egy főre jutó jövedelem havi 37 ezer forint, a maximális pedig 111 ezer forint.

Az IKV látja el önkormányzatunk ingatlangazdálkodási tevékenységét, ami azt jelenti, hogy az üzleti tulajdonú önkormányzati bérleményeket bérbe adja és beszedi a bérleti díjat. Ez egyértelműen nyereséges tevékenység, továbbá az IKV adja bérbe az önkormányzati tulajdonú bérlakásokat, ami viszont veszteséges. Úgy is lehet mondani, hogy itt egy kereszt finanszírozás van, vagyis a belvárosi üzlet helyiségekből származó bevételét fordítja az IKV az önkormányzati bérlakások fenntartására és felújítására.